هر کشور چه میزان واکسن کرونا سفارش داده است؟ (دوز به ازای هر نفر)

این «داده‌نما» حجم واکسن ثبت شده بر اساس جمعیت کشورها را نشان می‌دهد؛ کانادا بیشترین دوز را سفارش داده؛ ۹ دوز به ازای هر نفر.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد