داده‌نما | فشار افزایش قیمت خدمات به روستانشینان

تورم غیرخوراکی در مناطق شهری و روستایی کدام استان‌ ها منفی بوده است؟

نتایج گزارش مرکز آمار از تورم بخش خدمات و غیرخوراکی ‌ها نشان می ‌دهد، در مناطق شهری ۶ استان تورم این بخش منفی است. 

در حالی که این تورم منفی در مناطق روستایی ۳ استان منفی گزارش شده. 

به عبارتی هزینه خدمات و تورم بخش غیرخوراکی‌ ها در مناطق شهری ارزان ‌تر از برخی مناطق روستایی است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد