آخرین اخبار خدمات

۰۳:۱۱
رشد اقتصادی در پاییز 1402، با طعم غالب نفت و خدمات بوده است. مشارکت بخش صنعت در رشد، کاهش قابل توجهی نسبت به پاییز سال گذشته پیدا کرده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد توزیع اعتبارات میان بخش‌های اقتصادی به نفع خدمات و صنعت تغییر کرده و در عوض سهم مسکن از تسهیلات بانکی کوچکتر از گذشته شده است.
اکوایران: بررسی‌ها حاکی از آن است که در پاییز 1402 استان سیستان و بلوچستان رکورددار زنان شاغل در صنعت از میان 31 استان کشور بوده است. این درحالیست که سهم زنان شاغل بخش صنعت در کل کشور، از حدود 30 درصد به 26 درصد افت کرده است.
اکو ایران: در پاییز 1402 در میان زیرگروه‌های بخش خدمات تورم نقطه به نقطه تولیدکننده رکورددار خدمات تامین جا و غذا بوده است. همچنین نسبت به فصل گذشته اطلاعات و ارتباطات بیشترین رشد تورم نقطه به نقطه را داشته است.
اکوایران: بر اساس مطالعات، به‌طور کلی طی پاییز سال جاری در 5 استان با نرخ بیکاری پایین، سهم شاغلین در بخش‌های خدمات و صنعت بیشتر از 5 استان با بالاترین نرخ بیکاری بوده است.
اکوایران: طی تابستان امسال، در استان سیستان و بلوچستان از هر 100 بانوی در سن کار، 61 نفر مشغول فعالیت در بخش صنعت بوده‌اند. این نسبت بالاترین سهم زنان از اشتغال در بخش صنعت میان سایر استان‌های کشور است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم اشتغال آقایان از بازار کار ایران 5 برابر بانوان است. همچنین در پاییز سال جاری فعالیت در بخش کشاورزی برای زنان و مردان جذابیت کمی داشته و کمترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده است.
اکوایران: در شش ماه نخست سال جاری، سهم بخش‌های «خدمات» و «نفت و گاز» از رشد اقتصادی افزایش یافته در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی روند متفاوتی را در پیش گرفته‌اند.
اکوایران: آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد کل و رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در شش ماه نخست 1402 نسبت به مدت مشابه در سال 1401 افزایش یافته است. از میان زیربخش‌های اقتصاد تنها بخش صنعت و معدن و کشاورزی با کاهش رشد نسبت به شش ماهه سال قبل مواجه شده‌اند.
اکو ایران: بررسی ها نشان می‌دهد، سهم نفت از کیک اقتصاد ایران در تابستان امسال نسبت به تابستان قبل از شروع تحریم‌ها 5.35 واحد درصد پایین تر امده است.