آخرین اخبار خدمات

اکوایران: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از رشد اقتصادی، حجم حقیقی اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصول تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته پایین تر بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تورم تولیدکننده خدمات مربوط به سلامت در تابستان امسال نزدیک به 30 درصد به ثبت رسیده است. این نرخ در زمره بالاترین تورم های رقم خورده در میان زیر گروه های بخش خدمات قرار دارد.
تورم فصلی تولیدکننده بخش خدمات در تابستان سال جاری بالغ بر 16 درصد به ثبت رسیده، این بالاترین تورم تولیدکننده این بخش از ابتدای دهه 90 تا کنون محسوب می شود.
بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات در تابستان امسال از تعداد شاغلین مناطق شهری کشور افزایش یافته، این در حالیست که در همین بازه زمانی سهم بخش کشاورزی و صنعت از بازار کار کاسته شده است.
اکوایران: سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین کل کشور در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 1.6 درصد افزایش یافته، بررسی ها نشان می دهد دقیقا به همین مقدار از سهم بخش کشاورزی از بازار کار ایران کاسته شده است.
بررسی ها نشان می دهد نوسان رشد اقتصادی بخش های اقتصادی ایران در چند فصل گذشته باعث شده تا سهم هر یک از این بخش ها از تعداد شاغلین کل رد سال جاری دستخوش تغییر شود.
آمار ها نشان می دهد در میان سه بخش اصلی اقتصاد ایران بیشترین سهم از بازار کار و تعداد شاغلین به بخش خدمات تعلق دارد.
بررسی ها نشان می دهد تورم تولیدکننده بخش خدمات از حدود 10 درصد با یک روند صعودی طی چند فصل به مرز 50 درصد در بهار سال 1401 رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران از حدود 40 درصد در اواخر دهه 80 به بالغ بر 54 درصد در سال گذشته رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد بالغ بر 60 درصد بانوان شاغل کشور در بخش خدمات حضور دارند. جمعیت این گروه از زنان بالغ بر 2 میلیون 200 هزار نفر برآورد شده است.