آخرین اخبار خدمات

اکوایران: سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین کل کشور در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 1.6 درصد افزایش یافته، بررسی ها نشان می دهد دقیقا به همین مقدار از سهم بخش کشاورزی از بازار کار ایران کاسته شده است.
بررسی ها نشان می دهد نوسان رشد اقتصادی بخش های اقتصادی ایران در چند فصل گذشته باعث شده تا سهم هر یک از این بخش ها از تعداد شاغلین کل رد سال جاری دستخوش تغییر شود.
آمار ها نشان می دهد در میان سه بخش اصلی اقتصاد ایران بیشترین سهم از بازار کار و تعداد شاغلین به بخش خدمات تعلق دارد.
بررسی ها نشان می دهد تورم تولیدکننده بخش خدمات از حدود 10 درصد با یک روند صعودی طی چند فصل به مرز 50 درصد در بهار سال 1401 رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران از حدود 40 درصد در اواخر دهه 80 به بالغ بر 54 درصد در سال گذشته رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد بالغ بر 60 درصد بانوان شاغل کشور در بخش خدمات حضور دارند. جمعیت این گروه از زنان بالغ بر 2 میلیون 200 هزار نفر برآورد شده است.
تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش خدمات در بهار امسال نزدیک به 50 درصد برآورد شده است، این نرخ بالاترین تورم رقم خورده در این بخش از ابتدای دهه 90 تا کنون محسوب می شود.
سهم زنان از جمعیت فعال اقتصاد کشور در بهار امسال حدود 17 درصد برآورد شده است، این در حالیست که سهم زنان از کل بیکاران کشور نزدیک به 30 درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم زنان از تعداد شاغلین کل کشور در بهار سال جاری حدود 15 درصد بوده است، همچنین بخش قابل توجهی از زنان در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
سهم گروه صنعت از حجم اقتصاد ایران از 54 درصد در سال 89 به 39 درصد در سال 1400 رسیده است، همچنین در سال های گذشته به مرور سهم بخش خدمات از کیک اقتصادی بیشتر شده است.