آخرین اخبار خدمات

اکوایران: جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد، تورم «ماهانه» و «سالانه» تولید کننده بخش خدمات در بهمن 1402 کاهش یافته است. در مقابل مقدار «نقطه به نقطه» این نرخ رویه افزایشی داشته است.
اکوایران: بررسی رشد اقتصادی ایران از ابتدای سال ۹۷ تا پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد همواره بخش «نفت» اثرگذارترین بخش بر رشد اقتصادی در ایران بود.
اکوایران: سهم سه بخش اصلی اقتصاد از جمعیت افراد شاغل در سال 84 تا پایان سال 1402 چگونه بوده است؟ این سهم در 20 سال اخیر چگونه متحول شده است؟
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم سهم 63 درصدی زنان در بخش خدمات از کل اشتغال زنان طی پاییز 1402، کهگیلویه و بویراحمد در صدر استان‌ها از نظر میزان اشتغال زنان در بخش خدمات قرار گرفته است. از این حیث استان سیستان در انتهای جدول قرار گرفته است.
۰۳:۱۱
رشد اقتصادی در پاییز 1402، با طعم غالب نفت و خدمات بوده است. مشارکت بخش صنعت در رشد، کاهش قابل توجهی نسبت به پاییز سال گذشته پیدا کرده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد توزیع اعتبارات میان بخش‌های اقتصادی به نفع خدمات و صنعت تغییر کرده و در عوض سهم مسکن از تسهیلات بانکی کوچکتر از گذشته شده است.
اکوایران: بررسی‌ها حاکی از آن است که در پاییز 1402 استان سیستان و بلوچستان رکورددار زنان شاغل در صنعت از میان 31 استان کشور بوده است. این درحالیست که سهم زنان شاغل بخش صنعت در کل کشور، از حدود 30 درصد به 26 درصد افت کرده است.
اکو ایران: در پاییز 1402 در میان زیرگروه‌های بخش خدمات تورم نقطه به نقطه تولیدکننده رکورددار خدمات تامین جا و غذا بوده است. همچنین نسبت به فصل گذشته اطلاعات و ارتباطات بیشترین رشد تورم نقطه به نقطه را داشته است.
اکوایران: بر اساس مطالعات، به‌طور کلی طی پاییز سال جاری در 5 استان با نرخ بیکاری پایین، سهم شاغلین در بخش‌های خدمات و صنعت بیشتر از 5 استان با بالاترین نرخ بیکاری بوده است.
اکوایران: طی تابستان امسال، در استان سیستان و بلوچستان از هر 100 بانوی در سن کار، 61 نفر مشغول فعالیت در بخش صنعت بوده‌اند. این نسبت بالاترین سهم زنان از اشتغال در بخش صنعت میان سایر استان‌های کشور است.