آخرین اخبار خدمات

بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین اقتصاد ایران در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته، این در حالیست که سهم دیگر بخش ها در همین بازه زمانی کاهشی بوده است.
بررسی ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش خدمات در تابستان سال گذشته نزدیک به 6 درصد بوده، این در حالیست که در تابستان امسال نرخ رشد این بخش به یک و نیم درصد هم نمی‌رسد.
بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی بخش ها در تابستان امسال به طور کلی نسبت به تابستان سال 99 بهبود یافته، اما نسبت به تابستان سال گذشته این گزاره صادق نیست.
اکوایران: بالغ بر 91 درصد کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش خدمات شاغل بوده، در تابستان امسال نیز در همین بخش مشغول به کار بوده‌اند. این بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار در بین بخش‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) به حساب می‌آید.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد بالغ بر 600 هزار نفر از کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، در تابستان امسال در بخش‌های صنعت و خدمات شاغل شده‌اند.
بررسی ها نشان می دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش های کشاورزی و خدمات در تابستان 1401 با اختلاف نسبت به سایر بخش بالاتر است.
اکوایران: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از رشد اقتصادی، حجم حقیقی اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصول تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته پایین تر بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تورم تولیدکننده خدمات مربوط به سلامت در تابستان امسال نزدیک به 30 درصد به ثبت رسیده است. این نرخ در زمره بالاترین تورم های رقم خورده در میان زیر گروه های بخش خدمات قرار دارد.
تورم فصلی تولیدکننده بخش خدمات در تابستان سال جاری بالغ بر 16 درصد به ثبت رسیده، این بالاترین تورم تولیدکننده این بخش از ابتدای دهه 90 تا کنون محسوب می شود.
بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات در تابستان امسال از تعداد شاغلین مناطق شهری کشور افزایش یافته، این در حالیست که در همین بازه زمانی سهم بخش کشاورزی و صنعت از بازار کار کاسته شده است.