آخرین اخبار خدمات

سهم بخش‌ها از تعداد شاغلین کل در اقتصاد ایران از ثبات نسبی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر سهم هر بخش از بازار کار در ایران از یک نرخ طبیعی برخوردار بوده و تنها تحت تاثیر شوک هاست که تغییر خواهد کرد.
سهم بخش صنایع، معادن و نفت از حجم اقتصاد ایران در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته است. در عین حال سهم بخش های خدمات و کشاورزی از کیک اقتصاد کشور کاهش یافته است.
۰۱:۴۸
همزمان با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، روش عرضه ارز خدماتی به برخی نیازها تغییر خواهد کرد.
سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین کل کشور به بیش از 51 درصد رسیده است، بررسی ها نشان می دهد سهم این بخش از بازار کار ایران در سال جاری حتی به بالاتر از قبل شیوع کرونا رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین اقتصاد ایران در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته، این در حالیست که سهم دیگر بخش ها در همین بازه زمانی کاهشی بوده است.
بررسی ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش خدمات در تابستان سال گذشته نزدیک به 6 درصد بوده، این در حالیست که در تابستان امسال نرخ رشد این بخش به یک و نیم درصد هم نمی‌رسد.
بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی بخش ها در تابستان امسال به طور کلی نسبت به تابستان سال 99 بهبود یافته، اما نسبت به تابستان سال گذشته این گزاره صادق نیست.
اکوایران: بالغ بر 91 درصد کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش خدمات شاغل بوده، در تابستان امسال نیز در همین بخش مشغول به کار بوده‌اند. این بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار در بین بخش‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) به حساب می‌آید.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد بالغ بر 600 هزار نفر از کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، در تابستان امسال در بخش‌های صنعت و خدمات شاغل شده‌اند.
بررسی ها نشان می دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش های کشاورزی و خدمات در تابستان 1401 با اختلاف نسبت به سایر بخش بالاتر است.