رشد اقتصادی ایران و چین از سال ۱۹۶۱ تاکنون

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.

به تعبیر دیگر رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.

افزایش نهاده‌های تولید اعم از سرمایه یا نیروی انسانی، افزایش بهره وری عوامل تولید و نیز به کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد از عوامل اصلی اثرگذار بر رشد هستند.

نمودار زیر رشد اقتصادی چین و ایران را در طی ۶۰ سال گذشته نشان می‌دهد. دلیل این اختلاف فاحش بین ما و چینی‌ها ریشه در کدام یک از عوامل موثر بر رشد دارد؟ ما چه کرده‌ایم با اقتصادمان؟ آنها چه کردند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد