برنامه دیالوگ

با قطع یارانه نقدی موافق نیستم

مشروح گفتگو با حسن سبحانی را در اینستاگرام مشاهده کنید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد