برنامه دیالوگ

چرا افزایش قیمت بنزین درست نیست ؟

حسن سبحانی، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بیان می‌کند که با اینکه از ابتدا با این سیستم پرداخت یارانه بنزین مخالف بوده، اما در شرایط فعلی حذف آن را منطقی نمی‌داند، ولی در بلندمدت باید راهکاری اندیشید و یارانه را «هدفمند» کرد.

مصاحبه کامل اکوایران با علی سبحانی را از طریق کانال های انتشار اکوایران ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد