قیمت اوراق اختیار فروش تبعی نباید دستوری تعیین شود!

بورس تهران امروز درحالی کار خود را به پایان رساند که شاهد کشاکش زیادی بین طرف عرضه و تقاضا بودیم، به نحوی که در دقایقی عرضه بر تقاضا غالب بود و در دقایقی تقاضا بر عرضه. به نظر می‌رسد که ترس هنوز هم در میان معامله‌گران مهمترین عامل تحلیل بازار است و این درحالی است بسته بودن نمادهای پالایشی، خودرو، سایپا و شستا هم باعث کش پیدا کردن ترس شده است. هنوز معلوم نیست این نمادها با چه استدلالی بازگشایی نمی‌شوند! آیا دولت قصد دارد فقط و فقط به صورت دستوری از بازار حمایت کند؟ همچنین بحث ارواق اختیار تبعی هم این روزها به موضوع اصلی میان معامله‌گران بدل شده. اما موضوع نگران کننده، قمیتگذاری آنهاست. در گفتگویی با ایمان جوکار، کارشناس بازار سرمایه به این موضوعات پرداخته‌ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد