تحلیل گروه دارویی

شاخص امروز با اندک رشدی که داشت به یک میلیون و پانصد و چهل و یک هزار رسید. امروز در برنامه دیده‎بان بورس به همراه کارشناس برنامه، حامد فقرایی، علاوه بر تحلیل بازار امروز، به بررسی گروه دارویی خواهیم پرداخت. سوالات این برنامه حول محورهای زیر مطرح شده است:

تاثیر برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ بر کالاهای دارویی

اثر تحریم‎های آمریکا بر واردات و تولید دارو

امکان سنجی تولید داروی کرونا

بررسی کلی روند این گروه

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد