بورس در واکنش به خبر مجلس (به همراه تحلیل گروه شوینده)

امروزی خبری منتشر شد که نشان می‌داد مجلس برای بازگشت احتمالی به برجام شروط سفت و سختی دارد. برخی معتقدند بازار سرمایه و ارز هر دو علاوه بر اخبار انتخابات آمریکا، به این خبر نیز واکنش نشان دادند. در دیدبان بورسی امروز، به همراه کارشناس برنامه، رویا ذبیحی، ضمن تحلیل بازار امروز، به بررسی گروه شوینده پرداخته‌ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد