دبل سبز پوشی بورس پس از یک ماه

آغاز هفته خوب بورس و افزایش تقاضا در کلیت بازار، باعث شد تا شاخص کل بورس، پس از یک ماه برای دو روز متوالی سبز پوشی را تجربه کند و همچین شاهد ورود پول حقیقی در بازار باشیم، تا هیجانات بازار به سمت مثبت میل پیدا کند و سهامداران تا حدودی به آینده بازار امیدوار شوند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد