تحلیل بورس ایران: آثار آزاد سازی قیمت شکر

در نامه اخیر ستاد تنظیم بازار نرخ گذاری شکر به تولید کنندگان واگذار شد اما با این حال بحث پرچالش میان تولیدکنندگان شرکت های قندی مطرح است که نفعی در این میان عاید آن ها نمی شود

سایه دولت بر قند و شکر

قیمت گذاری دستوری بحث پرچالشی در تمامی صنایع است. صنعت قند و شکر هم از این قضیه مستثنی نیست. از کشت چغندر گرفته تا تولید قند با قیمت دستوری انجام می شود. این قیمت گذاری ها که به عنوان حمایت از مصرف کننده انجام می شود، باید گفت هیچ ثمره ای برای آن ها نداشته است. بخش غالب این تولید به صنایع باز میگردد و بخش کمی از آن را مصرف کنندگان خرد تشکیل می دهند. بدین صورت نفعی که برده می شود به جیب صنایع پایین دستی صنعت های قندی مانند تولید شیرینی و نبات است.

بحث دیگر این عدم صرفه ایست که کشاورزان از آن متضرر می شوند. این امر باعث می شود تا به جای کشت چغندر به محصولاتی همچون ذرت و هندوانه بپردازند تا تبعات این قیمت گذاری گریبان دیگر محصولات را نیز بگیرد.

در حال حاضر نزدیک به یک سال است که ارز دولتی ۴۲۰۰ برای این محصولات از میان برداشته شده اما سوال اینجاست که بودن یا نبودن آن چه حد به نفع تولید کننده و مصرف کننده است. امروز در برنامه دیدبان بورس به بهانه آزادسازی قیمت شکر، با کارشناس حوزه صنعت قند و شکر، مقداد بابایی، به گفت و گو نشسته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد