تحلیل بازار سرمایه: نرخ سیمان باید افزایش پیدا کند؟

صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع مهم و تاثیر گذار در توسعه زیر ساخت های کشور شناخته می شود. اما قیمت گذاری در خصوص آن به دلیل دخالت مستقیم دولت پرچالش بوده است.

راه پر اشتباه سرکوب قیمت

در میانه مهر ماه امسال با افزایش قیمت سیمان موافقت شد. اما افرادی که در این صنعت هستند معتقدند این افزایش نرخ دردی از آن ها دوا نمی کند و با توجه به شرایط ارزی و وضعیت اقتصادی، این نرخ به صرفه نیست.  طبق گفته فعالان این حوزه برخی ماشین‌آلات و تجهیزات و حتی مواد اولیه رنگ و لعاب وارداتی است و درشرایط تحریم، نسبت افزایش قیمت مصالح در مقایسه با افزایش قیمت مسکن و زمین طی یک سال اخیر ناچیز بوده است. اما دولت گمان می دارد که با افزایش نرخ سیمان قیمت مسکن هم بالتبع زیاد می شود و به دنباله آن شاهد افزایش قیمت ها هستیم. اما در نگاه کلان تر شاید بتوان گفت این سرکوب قیمتی نتیجه ندارد جز این که تفاوت ایجاد شده در قیمت آزاد و مصوب، رانتی است که به جیب دلالان این حوزه می رود.

از طرف دیگر بحث افزایش صادرات سیمان به عراق نیز مطرح است. برخی معتقدند این امر به دلیل شرایط موجود تنها به برخی از کارخانه ها کمک می کند و نمی توان به تفاوت فاحشی از سود فروش آن دست پیدا کرد. امروز در برنامه دیدبان بورس از کارشناس این حوزه ایمان خاکپزان، ضمن بررسی مسائل گفته شده، وضعیت سهم های سیمانی در بورس تهران نیز بررسی کرده ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد