تحلیل بازار سرمایه: نجات بورس با صندوق توسعه ملی؟

گرچه قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ است اما صندوق تثبیت بازار سرمایه در خرداد ۹۶ ثبت شده و در مرداد همان سال از سازمان بورس مجوز گرفته است. ولی به گفته مسئولین از سال ۹۴ قرار بود صندوق توسعه یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند.

راهی غیر شفاف و هدفی نامعلوم

 

بحث برداشت از صندوق توسعه ملی چند سال است که در مقاطع مختلف مطرح می شود اما امسال با توجه به ریزش تارخی بورس این موضوع داغ تر از قبل شد. برخی معتقدند این امر به نحوی برداشت از جیب تمام افراد جامعه به نفع سهامداران است اما از طرف دیگر کارشناسان بازار سرمایه نیز کمک به بورس را از الزامات بازار می دانند. چند روز گذشته عنوان شد که پول از صندوق ملی به بازار تزریق شده است اما چگونگی آن معلوم نیست.

چند روز پیش آقابابایی مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه عنوان کرد که هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق شد. توافق به این صورت است که صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ سالانه ۱۲ درصد و طی یک قرارداد ۵ ساله سپرده‌گذاری می‌کند و در پایان ۵ سال اصل مبلغ به صندوق توسعه ملی برمی گردد. اما بسیاری صحبت از این میکنند که تضمینی ندارد که دولت به وعده خود عمل کند و پول برداشت شده را پس دهد. از طرف دیگر با توجه به شرایط کشور و نرخ تعیین شده پولی که قرار است برگشت داده شود ارزشش بسیار افت کرده است.  امروز در برنامه دیدبان بورس، به همراه کارشناس برنامه امیر ونکی، به بررسی ابعاد این مسأله پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد