تحلیل صنعت اوره و آمونیاک

امروز در برنامه دیدبان بورس به همراه کارشناس بازار سرمایه، الهه ظفری علاوه بر تحلیل کلیت بازار و‌ روند موجود به بررسی صنعت اوره و آمونیاک و‌ وضعیت پتروشیمی‌ها پرداخته‌ایم.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد