حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با بیان اینکه دولت ابراهیم رئیسی سیاست خارجی را با یک هرم وارونه نگاه کرد، گفت: این یعنی ابتدا شعار دادند، بعد وارد روابط دوجانبه و منطقه‌ای شدند و در نهایت مسائل حوزه بین‌المللی همچون تحریم‌ها را می‌خواهند حل و فصل کنند.