منصور براتى، پژوهشگر مسائل اسرائیل با اشاره به اینکه گانتز یک شخصیت نظامى است گفت وى سالها در ارتش اسرائیل خدمت کرده است.

براتى با بیان اینکه گانتز از نظر گرایشات سیاسى، میانه به حساب مى آید و نتانیاهو مایل به راست افراطى افزود نتانیاهو کاملا با راهکار دو دولتى مخالف است اما گانتز اعلام کرده با شروطى شاید این راهکار را بپذیرد.