هادی خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین‌الملل با اشاره به اینکه تل‌آویو "بازی در منطقه خاکستری" را آغاز کرده است، گفت:« در ادبیات روابط بین‌الملل و مباحث استراتژیک و نظامی عبارتی تحت عنوان بازی در منطقه خاکستری مطرح است که اهداف در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی کاملا تعریف می‌شود اما به صورت مبهم، عملیاتی و اجرایی می‌شود.»

وی افزود:« بازیگری که هدف را تعیین کرده از ورود به یک جنگ تمام عیار پرهیز دارد و عملیاتی که در ۲۵ دسامبر در منطقه اتفاق افتاد نیز از این دست عملیات‌ها بود.»

به گفته خسروشاهین، اسرائیل به دلیل نگرانی از جنگ تمام عیار، مسئولیت این حمله را نپذیرفت.