روزنامه 9 مهر 1398

«لیست انتظار فرود قیمت مسکن» تیتر اصلی صفحه یک روزنامه دنیای اقتصاد در نهم مهرماه 1398 است. این روزنامه همچنین در صفحه دوم خود بازگشت عربستان از سطح منازعه به سطح رقابت با ایران را تحلیل کرده و برای این گزارش تیتر « عقب نشینی بن سلمان برابر ایران» را انتخاب کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد