پاسخ ایران به ادعای آزار جسمی بازرسان آژانس

این نخستین بار نیست که میان آژانس بین‌المللی اتمی و ایران بر سر دسترسی به تاسیسات هسته‌ای نطنز و نحوه برخورد با بازرسان زن آژانس تنش‌هایی ایجاد می‌شود.

نهاد ناظر سازمان ملل متحد در مسائل هسته‌ای در گزارشی از اتفاقات غیر قابل قبول برای بازرسان خود خبر داد که با پاسخ کاظم غریب آبادی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی اتمی روبرو شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد