برنامه رویداد

مصاحبه با مهندس ابکا رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک در حاشیه همایش صنایع غیر آهنی

لزوم توجه به برنامه ریزی و استراتژی مهندس محمد ابکا، مدیر عامل مجموعه هلدینگ پرشیا و رئیس هئیت مدیره فولاد تکنیک معتقد است که در گذشته واحدها و صنایع معدنی با وجود اینکه استراتژی و برنامه داشته اند اما عملکرد آن ها پراکنده بوده است. او در صحبت هایش می گوید بعد از اینکه رسانه دنیای اقتصاد از حدود ده سال پیش تصمیم گرفت که همایش هایی برای صنعت فولاد برگزار کند، از دل این همایش ها طرح جامعی بیرون آمد و نتیجه اش این شد که صنعت فولاد سروسامان پیدا کرد. مهندس ابکا همچنین مطرح می کند که بعد از این اتفاق بود که وزارتخانه به این فکر افتاد که چرا این برنامه را برای همه صنایع انجام ندهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد