برنامه رویداد

مصاحبه با دکتر شهرام رایگان رئیس دانشکده متالوژی و مواد دانشگاه تهران در حاشیه همایش صنایع غیرآهنی

شهرام رایگان، رئیس دانشکده متالوژی و مواد دانشگاه تهران معتقد است صنعت و دانشگاه نیاز به یکدیگر را احساس کرده‌اند اما هنوز دو چالش‌ اساسی برای شکل‌گیری این ارتباط وجود دارد. او که در حاشیه دومین همایش صنایع غیرآهنی با اکوایران مصاحبه کرده درباره این دو چالش اساسی اینگونه توضیح می‌دهد: آنچه ما در دانشگاه تدریس می‌کنیم، چه در زمینه تحقیقات و چه در زمینه آموزش در مرزهای دانش است اما در مقابل صنایع ما بسیار قدیمی شده و دور از مرزهای دانش است. لذا این فاصله بین ما افتاده است که باید این چالش حل شود.

او در توضیح چالش دوم می‌گوید: در پیمان‌های بین‌المللی که در زمینه آموزش مهندسی وجود دارد تعریف شده که صنایع از فارغ‌التحصیل چه انتظاری دارد و بعد از فارغ‌التحصیلی ارزیابی صورت می‌گیرد که صنایع از این فرد رضایت دارد یا نه. در اینجاست که ارتباط بین صنعت و دانشگاه از منظر آموزشی مطرح می‌شود  و از هم بازخورد می‌گیرند. اما متاسفانه این مساله در کشور ما  خیلی کم‌رنگ است و خلا جدی در این زمینه داریم

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد