برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با رییس کل بیمه مرکزی

غلامرضا سلیمانی: خرید بیمه نامه زندگی پس انداز بهترین شعاری است برای اطمینان خانوار ایرانی از این حیث که در آینده نگران مستمری یا درآمد ماهانه خود نباشند. این مسئله میسر نیست مگر با توسعه بیمه نامه زندگی پس انداز. وی معتقد است بیمه نامه میتواند تبدیل به اوراق بهادار شده و در بازار سرمایه خرید و فروش شود که می تواند پیوندی بین بازار سرمایه و بازار بیمه ای ایجاد کند. با توجه به اینکه تحریم ها در بخش بیمه از جانب امریکا انجام شده، بیمه نامه های اتکایی تنها از طریق شرکت های امریکایی پذیرش می‌گردد، لذا تصمیم بر این است که بیمه نامه اتکایی مردمی در بازار سرمایه عرضه گردد.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد