برنامه رویداد

کیش اینوکس 2019

گفتگو با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

علی وحدت : صندوق قرار است خادم و تسهیل کننده شرکت های دانش بنیان باشد و امید است که آخرین مشکل آنها، مشکلات مالی باشد.علی وحدت در حاشیه رویداد کیش اینوکس بیان می‌کند مواجهه با موج تشدید تحریم ها، فرصت خوبی برای شرکت های دانش بنیان فراهم نمود. صندوق نوآوری نزدیک 2000 میلیارد تومان کمک مالی به شرکت های دانش بنیان اختصاص داده تا بتوانند کمبودها را جبران نمایند. همچنین ایشان اظهار نمودند کمک هایی در جهت توسعه بازار شرکت ها به طور تفصیلی در حال انجام است و دولت برای رشد اینگونه شرکت ها محدودیتی قائل نمی شود و برای تسریع تحقق اهداف نیز اقداماتی در حال انجام است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد