برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

علی وحدت : صندوق قرار است خادم و تسهیل کننده شرکت های دانش بنیان باشد و امید است که آخرین مشکل آنها، مشکلات مالی باشد.علی وحدت در حاشیه رویداد کیش اینوکس بیان می‌کند مواجهه با موج تشدید تحریم ها، فرصت خوبی برای شرکت های دانش بنیان فراهم نمود. صندوق نوآوری نزدیک ۲۰۰۰ میلیارد تومان کمک مالی به شرکت های دانش بنیان اختصاص داده تا بتوانند کمبودها را جبران نمایند. همچنین ایشان اظهار نمودند کمک هایی در جهت توسعه بازار شرکت ها به طور تفصیلی در حال انجام است و دولت برای رشد اینگونه شرکت ها محدودیتی قائل نمی شود و برای تسریع تحقق اهداف نیز اقداماتی در حال انجام است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد