برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران

حسین سلاح ورزی: اگر عزم جدی و اراده ملی و همه جانبه در کشور به وجود آید امکان تبدیل شرایط تحریم به یک فرصت برای اقتصاد وجود دارد، هم در بخش کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت هم در حوزه تقویت بنگاه های تولیدی صادرات محور وی معتقد است صادرات و واردات در تراز تجاری کشورها موضوعی مهم و غیر قابل اجتنابی است و اگر بخواهیم از طریق سیاست گذاری مانعی را بر سر اینها ایجاد کنیم امر پسندیده ای نیست. در حوزه واردات به دلیل ممنوعیت های گسترده، واردات به طرز قابل توجهی کاهش یافته و تبعات گسترده ای بجا خواهد گذاشت اما در حوزه صادرات نیز بر خلاف انتظار، توسعه ای اتفاق نیفتاد که مرتبط با تحریم های خارجی و داخلی است. سلاح ورزی بیان میکند با توجه به گسترده شدن بازار سرمایه در ایران، فرصت بسیار خوبی برای صنایع و واحدهای تولیدی صادرات محور باشد، نقش بسیار خوبی در تامین مالی ایفا کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد