برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با معاونت برنامه ریزی و توسعه بازار بیمه معلم

کاوه قاضی: بحث بیمه مقداری نسبت به بانکداری عقب افتاده و در حوزه بانکداری فرآیندهای کاری به سمت الکترونیکی شدن رفته و تسهیل شده است. بیمه هم باید چابک تر شود و سریع تر به سمت الکترونیکی شدن پیش برود. در حاشیه رویداد کیش اینوکس کاوه قاضی بیان میکند که اصلی ترین قدم در حوزه رضایت مشتریان، شناسایی نیاز مشتری و حرکت در سوی خواسته آنهاست. همچنین ایشان بیان کرد که در حوزه آموزش و پرورش ۲ نوع نگاه داریم که در یک مورد قراردادی با وزارتخانه و ادارات منعقد میشود و بیمه معلم تلاش میکند که رضایت آنها را جلب نماید، مورد دوم اینکه بازارهایی در حوزه آموزش پرورش وجود دارد که بیمه معلم باید تلاش کند تا بیمه نامه های مختلفی را در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد