برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با مدیرعامل گروه مالی ساتا

محمد هاشمی نژاد: بازار سرمایه بازاری امن و مطمئن برای سرمایه گذاری است و باتوجه به رکود در بازارهای دیگر و فاصله زیاد شرکت ها با ارزش جایگزینی خود ، بازار سرمایه میتواند گزینه اول سرمایه گذاری باشد. آقای هاشمی نژاد بیان می‌کند باتوجه به تنوع متغیرهای تاثیرگذار، پیش بینی بازار کار دشواری است. در بازار سرمایه نیز که سهامداران و سرمایه گذاران آینده را پیش بینی میکنند و متناسب با آینده تصمیم حال را میگیرند بنابراین شرایط بودجه از مباحث تاثیرگذار بر بازار سرمایه است. وی معتقد است پس از اصلاحات بازار سرمایه، شرکت های بنیادی جای رشد دارند . نکته جالب توجه دیگر اینکه باید نفت را به عنوان حامل تاثیرگذار در اقتصاد کشور در نظر گرفت. اکثر کارشناسان روند خنثی و رو به صعود را برای نفت می‌بینند که در همین کانال خواهد بود. برای سال ۹۹ ایشان پیش بینی می‌کند که احتمالا بودجه انقباضی داشته باشیم بنابراین بودجه عمرانی حتما انقباضی خواهد بود و کاهش سهم نفت در بودجه میتواند عامل تاثیرگذاری در صنایع باشد. بازار سرمایه نیز با توجه به ارزش جایگزینی و فروش شرکت ها همچنان می تواند گزینه اول و جدی برای سرمایه گذاری باشد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد