برنامه رویداد

کیش اینوکس 2019

گفتگو با مدیرعامل بیمه ایران

محمد رضایی: سیاست بیمه ایران آرامش و امنیت مردم و رفاه نمایندگان بیمه ایران است. بیمه ایران اولین شرکت فروش دیجیتال در صدور و خسارت را داراست. آقای رضایی مطرح می‌کند در 40سال اخیر رشد صنعت بیمه در جهان نسبت به رشد اقتصاد پیشی گرفته است در صورتیکه این رشد در صنعت بیمه ایران 2.7 برابر بوده است. صنعت بیمه نقدینگی را جذب و در بخش های بلندمدت سرمایه گذاری می‌کند. در سال 1397، 34 درصد سرمایه گذاری در بازارهای مالی در بیمه ایران انجام شده است .کل حق بیمه ای که در سال 97 گرفته حدود 46 هزار میلیارد تومان بوده است که 22 هزار میلیارد تومان آن سرمایه گذاری شده اما تنها 4500 میلیارد تومان آن در بورس سرمایه گذاری شده است که رقم بسیار کوچکی است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد