برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با مدیرعامل بیمه ایران

محمد رضایی: سیاست بیمه ایران آرامش و امنیت مردم و رفاه نمایندگان بیمه ایران است. بیمه ایران اولین شرکت فروش دیجیتال در صدور و خسارت را داراست. آقای رضایی مطرح می‌کند در ۴۰سال اخیر رشد صنعت بیمه در جهان نسبت به رشد اقتصاد پیشی گرفته است در صورتیکه این رشد در صنعت بیمه ایران ۲.۷ برابر بوده است. صنعت بیمه نقدینگی را جذب و در بخش های بلندمدت سرمایه گذاری می‌کند. در سال ۱۳۹۷، ۳۴ درصد سرمایه گذاری در بازارهای مالی در بیمه ایران انجام شده است .کل حق بیمه ای که در سال ۹۷ گرفته حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۲ هزار میلیارد تومان آن سرمایه گذاری شده اما تنها ۴۵۰۰ میلیارد تومان آن در بورس سرمایه گذاری شده است که رقم بسیار کوچکی است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد