برنامه رویداد

در حاشیه همایش نیم دایره

گفتگو با پشوتن پورپزشک؛ بنیان‌گذار پادرو

در حاشیه همایش نیمدایره که به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد و دیجی کالا برگزار شد؛ پشوتن پورپزشک؛ بنیان‌گذار پادرو در خصوص فضای اقتصاد دیجیتال ایران اشاره میکند که نسبت مستقیمی بین میزان سرمایه گذاری و توسعه برقرار است اما سرمایه گذاران خصوصی در آن شرکت نمی‌کنند. در این شرایط، سرمایه گذاری در فضای B۲B بیشتر انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در حوزه پرداخت، لجستیک و ... فضاهای زیر ساختی دارای مشکل هستند، لذا بخش عظیمی از هزینه هایی که به آنها تحمیل می‌شود به تبع نبود زیرساخت، آنها را وادار به ورود می‌کند که کسب و کار اصلی آنها نمی باشد و می توانند در فضای B۲B حل شوند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد