به گزارش اکوایران، بخشی از معامله گران سکه باور دارند بازار توان شکست مقاومت ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را ندارد. از این رو، گروه یاد شده اعتقاد دارند که افزایش معناداری طی روزهای آتی در بازار فلز گران بهای داخلی رقم نخواهد نخورد. با این حال، گروه دیگری اعتقاد دارند که سکه در روزهای اخیر رفتار نزولی خاصی نیز از خود نشان نداده است، در نتیجه باید انتظار افزایش فلز گران بهای داخلی طی روزهای آینده را داشت. 

این گروه باور دارند که سکه چند بار در محدوده ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مورد حمایت قرار گرفته است و این اتفاق از نگاه آن ها نشان می دهد که بازار ظرفیت افت بیشتر را ندارد. با این حال بدون افزایش قیمت دلار دشوار است که سکه امامی در روز جاری بتواند محدوده ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را حفظ کند.