پایگاه خبری نور نیوز که به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نزدیک است خبر داد: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی جمعه شب برای ملاقات با برخی مقامات کشورمان به تهران سفر خواهد کرد

به گزارش این سایت، بدنبال مذاکرات فشرده چند هفته اخیر مقامات سازمان انرژی اتمی ایران  با آژانس و توافقات کلی حاصل شده، رافائل گروسی روز شنبه به تهران سفر خواهد کرد و با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار می کند.

احتمال می رود که گروسی  در این سفر دیدارهایی هم با دیگر مقامات کشورمان  داشته باشد.این سایت اعتقاد دارد: تعاملات ایران و آژانس به گونه ای محسوس رو به بهبودی است.

 بسته شدن روند سوالات در خصوص یکی از اماکن چهارگانه مورد نظر آژانس در آخرین گزارش مدیرکل از جمله شواهد بهبودی روند تعاملات مورد اشاره عنوان شده است.

این سایت گزارش داده اگرچه هنوز در خصوص جزییات سفر گروسی به تهران خبری منتشر نشده لیکن انتظار می رود این سفر با ابتکار مدیرکل آژانس برای دستیابی به نقشه راه مشترک برای حل و فصل موضوعات پادمانی مطرح میان ایران و آژانس مرتبط باشد.

موضوعات پادمانی جاری میان ایران و آژانس به یکی از اصلی ترین عوامل کندی روند مذاکرات وین مبدل شده و اگر سفر گروسی به تهران بتواند در دستیابی به نقشه راه مشترک برای حل و فصل موضوعات پادمانی جاری میان ایران و آزانس کمک نماید می توان به رفع یکی از موانع مهم حصول توافق در مذاکرات رفع تحریم ها در وین امیدوار بود.

پیش از این برخی منابع خبری گفته بودند مذاکرات وین به مسائلی در حوزه روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی گره خورده است و آژانس خواستار توضیح ایران در خصوص آوجود برخی آثار غنی سازی در برخی بازرسی های این نهاد است. ظاهرا پرونده تورقوزآباد یکی از مسائل مطرح شده است.