حدود یک سال پس از اولین «نه» نمایندگان مجلس یازدهم به طرح شفافیت، تلاش های محمدباقر قالیباف برای اجماع بر سر مطرح شدن دوباره آن در صحن علنی به نتیجه نرسید و بررسی طرح یادشده به دلیل آنچه «نیاز به نگارش طرح جامع شفافیت» خوانده می شد، باز هم به آینده موکول شد.

▫️در این گفت و گو با محمود صادقی نماینده مجلس دهم و رئیس فراکسیون شفافیت، از دلایل به نتیجه نرسیدن این طرح در مجلس دهم و یازدهم پرسیدیم. در این گفتگو می بینید: