به گزارش اکوایران، داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، در واکنش به برخی نقدها درخصوص بودجه نویسی و مواجه بودجه با کسری ناشی از بیش برآوردی درآمدی و تحمیل هزینه‌های زیاد، در صفحه ایکس (توئیتر سابق) خود اعلام کرد، در لایحه بودجه 1403 با هدف اجتناب از کسری بودجه پنهان و ارتقاء شفافیت بودجه‌ای، ضمن اجتناب از بیش برآوردی در منابع مالی دولت، برخی از منابع نسبت به سال جاری کاهش داده شده است.

وی افزود، در جانب هزینه‌ها هم ضمن پالایش هزینه‌های غیر ضرور، سقف منابع تحقق پذیر کاملا رعایت شده است.

خبر مرتبط
شعبده‌بازی دولت با اعداد بودجه/ کدام مصارف قربانی رضایت مجلس شد؟

کلیات لایحه بودجه سال 1403 امروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. آنچه رضایت نمایندگان را در تجدید نظر برای تصویب این لایحه مهم مالی جلب کرد، اقدام دولت در خصوص تامین منابع برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود؛ موضوعی که به مناقشه جدی نمایندگان با دولت بر سر تصویب لایحه بودجه 1403 تبدیل شده بود.

14021206150911697294607610