به دنبال این تحولات، زنی به اسم حنا ربانی برای دومین بار وزارت امور خارجه پاکستان را بر عهده گرفته‌است.