جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس و از مخالفان افزایش یکباره تعرفه اینترنت، در گفت و گو با اکوایران تاکید کرد که این شعار دولت رئیسی در ۸ ماه گذشته عملیاتی نشده است.