می گویند این فضای رسانه ای می تواند با انگیزه دو گروه همخوانی داشته باشد؛‌ منتقدان عبدالملکی که از خودمختاری اش در دولت گلایه دارند و دسته دیگر، افرادی که خود را در قامت وزیر برای وزارت کار آماده می کنند.

البته نشر گسترده این گمانه زنی ها، احتمالا خاطر حامیان وزیر جوان رئیسی را آزرده است؛‌ زیرا این اتفاقات فضای رسانه ای را برای خداحافظی وزیر جوان کم هزینه تر خواهد کرد.

با همه این‌ها، جدایی عبدالملکی از کابینه، یا با امضای رئیسی صورت می گیرد یا با رای نمایندگان مجلس به استیضاح او.

باید دید قدرت مخالفان وزیر کار، به موافقانش می چربد یا خیر.