حجت الله عبدالملکی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، ۲۴ خرداد استعفا کرد. استعفایی با اسم رمز افزایش هماهنگی بیشتر در دولت.

او پیش از رسیدن به ساختمان وزارتخانه در خیابان آزادی اما اظهارنظرات متعددی در حوزه‌های اقتصادی داشت. حرف‌هایی که عموما با واکنش مردم روبه‌رو می‌شد، از لامبورگینی ملی گرفته تا ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان.

در این ویدیو به وجوه متفاوتی از شخصیت عبدالملکی پرداختیم.