وی معتقد است: کابینه رئیسی تجرب شرایط دشورا را ندارد و غلبه سیاست بر تجربه در کابینه رئیسی بحث‌هایی هستند که تاثیر جدی در نحوه سیاستگذاری و پیامدهای آن دارد.

این اقتصاددان می‌گوید: متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم، رشد تولید، درآمد سرانه و رشد سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که عملکرد اقتصادی مناسب نیست.