در حالی‌که وابستگی آلمان به انرژی روسیه اظهر من‌الشمس بود، بسیاری از رسانه‌ها، صرفا به دلیل مخالفت با ترامپ، صحبت‌های او را ادعاهای پوچ دانستند. حالا صحبت‌های ترامپ در حالی منتشر می‌شود که کابوس انرژی در آلمان و اروپا راهی تا تبدیل شدن به واقعیت ندارد.

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.