در روزی که مخالفان سرسخت برجام، از ضرورت احیای آن برای متنفع شدن مردم از منافع اقتصادی اش می گویند، وزیر امور خارجه نیز از انعطاف ایالات متحده در زمینه دو موضوع اختلافی گفت و انعطاف در موضوع سوم یعنی موضوع تضمین را راهگشای رسیدن طرفین به توافق در روزهای آتی خواند. این سیگنال مثبت را توییت معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور تقویت کرد که نوشت: آمریکا از دو موضوع «برجام ابدی» و «مذاکرات منطقه‌ای و موشکی» عقب نشینی کرده است.