به گزارش اکوایران، در همین راستا اندیشکده «شبکه رهبری اروپایی» در مقاله‌ای مفصل به این دغدغه پرداخته است و ضمن بررسی  تجربه برجام، به مذاکره کنندگان ایرانی توصیه کرده است که به محوری سوم فکر کنند تا در کنار تضامین سیاسی و حقوقی، موجب استحکام توافق شود؛ چیزی که نویسندگان مقاله از آن به عنوان تضمین فنی نام می برند.

تضمین فنی در واقع به معنی سرفصلی جدید و اقتصادی است تا کشورهای ۵+۱ متعهد شوند در زمینه های مشترکی که طی توافق تعریف می شود، به ایران برای پیشبرد اهداف اقتصادیش کمک کند و در آینده مانع تراشی نکند تا شرکت ها بتوانند به کار خود ادامه دهند. ضمن اینکه مسیر به گونه ای طراحی شود که شرکت ها نیز تمایلی به خروج از همکاری طراحی شده نداشته باشند. البته که در قابل یک بازی برد برد!

همین موضوع در گفتگو با امیر کرمانی هم چند ماه پیش مورد تاکید قرار گرفته بود.