برنامه شاخص

فرصت‌سوزی کارگزاران بورسی در دوره طلایی بازار سهام

بررسی عملکرد هفتگی بازار بورس و چرایی عدم توسعه و رشد در صنعت به همراه چالش ها و مشکلات کارگزاری ها و فرصت سوزی کارگزاران بورسی در دوره طلایی موضوع محوری این قسمت از برنامه «شاخص» است.

مانند روال هفته های گذشته، ابتدا وضعیت بورس در حالت فعلی را بررسی میکنیم. هفته گذشته بازدهی بازار سرمایه به ۳.۶ رسید و سود این بازار از ابتدای امسال توانست ۸۳ درصد را ثبت کند. رشد قیمت ارز باعث رشد بازار سرمایه شد و حال شاهد پیشتازی بازار سهام هستیم. اما چرا با وجود جذب نقدینگی و افزایش معاملات ، توسعه و رشدی در صنعت مشاهده نمی‌کنیم؟ بورس تا پایان سال ۹۸ به چه محدوده ای دست خواهد یافت؟ 
در بخش دیگر، بحث کارگزاران بورسی و چالش ها و مشکلات پیش روی آنها مطرح شده است. کارشناس برنامه عنوان می‌کند که عمده خدمات ارائه شده توسط شرکت های کارگزاری، واسطه گری معاملات در بازار سرمایه است . ککارگزاری ها را نمی‌توان یک بخش منفصل از بازار سرمایه دید، مشکلاتی در زمینه ساختارهای اصلی وجود دارد و دانش لازم در زمبنه توسعه فین تک وجود ندارد و این امر عامل اصلی در عدم دست‌یابی به نتایج مطلوب است.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد