به گزارش اکوایران، «علیرضا شهرداری» - تیمارگر محیط زیست و پرستار پیروز - با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: دیالیز پیروز در بیمارستان مرکزی تهران با همکاری مسئولین کنسرسیوم دیالیز ایران شروع شد و پیروز رفت داخل اتاق جراحی. به امید خبرهای خوب.

از آخر هفته قبل پیروز - یوز نر ایرانی که در پارک پردیسان نگهداری می‌شد - به دلیل مشکلات گوارشی و کلیوی به بیمارستان منتقل شد.

به دلیل عدم وجود دستگاه دیالیز مخصوص حیوانات در ایران و تردید نسبت به کارآمد بودن استفاده از دستگاه دیالیز انسانی برای پیروز، اتصال این گربه‌سان در معرض انقراض به تعویق افتاده بود.

گفته شده است که به دلیل مشکلات کلیوی پیروز، این حیوان ممکن است ناچار به استفاده دائمی از دستگاه دیالیز شود.