این زن که متولد چکسلواکی بود در سال ۱۹۷۷ با دونالد ترامپ ازدواج کرد. اما زندگی این زوج به‌رغم حضور سه فرزند، دوام نیاورد. پزشکی قانونی دلیل مرگ ایوانا ترامپ را سقوط تصادفیِ او از پله‌های آپارتمانش در نیویورک دانسته‌است. مروری بر زندگی خانم ایوانا نشان می‌دهد، که او زنی جنگجو بود و پس از جدایی از ترامپ، اهداف بزرگی در سر داشت.