بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز به سامانه نیما اصلی‌ترین دلیل برای این سقوط آزادی است که فولادی‌ها در فروردین ماه تجربه کرده‌اند.

کتایون ملکی گزارش می‌دهد.