دلار در بازار هرات و سلیمانیه نیز به ترتیب ۲۶/۰۲۰ تومان و ۲۶/۴۵۰ تومان معامله می شود.

سکه امروز با کاهش نرخ به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و ربع سکه نیز پس از روزها عدم تغییر قیمت در نرخ ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان داد و ستد می شود.

درهم امارات امروز در قیمت ۷/۳۴۰ تومان به کار خود پایان داد.

حباب سکه در حدود ۴۲۷ هزار تومان و حباب ربع سکه نیز حدودا ۸۱۵ هزار تومان است.