درهم امارات در نرخ ۷۱۶۰ تومان به کار خود پایان داد.

سکه با کاهش نرخ به کانال ۱۱ میلیون تومانی بازگشت و به ۱۱ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسید و اکنون برخلاف دو روز گذشته حباب مثبت  و در حدود ۲۳۳ هزار تومان دارد.

ربع سکه نیز با قیمت ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی داد و ستد می شود و حبابی افزایشی در حدود ۸۲۲ تومان دارد.