روز گذشته کمی خریداران در بازار ارز تحرک بیشتری از خود نشان دادند. از نگاه فعالان، با افزایش نگرانی نسبت به آینده احتمال لغو تحریم ها،‌ برخی از بازیگران احتیاطی وارد بازار ارز شدند و در قامت خریدار قرار گرفتند. روز گذشته نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز احتمال دستیابی به توافق هسته ای را ضعیف قلمداد کرد و  گفت: «ما با ایران توافقی نکرده‌ایم و چشم‌انداز دستیابی به توافق هم در بهترین حالت، ضعیف است».

این اظهارنظر می تواند در روز جاری، بازیگران احتیاطی بیشتر را روانه بازار کند،‌افرادی که حاضر هستند بالای کانال کنونی اقدام به تهیه اسکناس آمریکایی کنند. در کنار این تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نیز ممکن است توسط نوسان گیران ارزی برجسته شود. البته با وجود افزایش تقاضا در بازار ارز، قیمت دلار جا به جایی معناداری را تجربه نکرده است. بیشتر فعالان باور دارند که عرضه اسکناس آمریکایی به اندازه ای بالاست که موجب شده افزایش تقاضا نیز به رشد معنادار دلار منجر نشود. 

در این شرایط دلار پشت سد قیمت فعلی خوابیده است ولی خوابی که می تواند با عقب نشینی بازارساز تا حدی آشفته شود. شماری از فعالان معتقدند که با برچیده شدن بساط ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومان دست بازارساز برای مداخله در بازار باز شده است ولی بالا رفتن انتظارات تورمی موجب شده که این افزایش عرضه منجر به افت قیمت دلار در بازار آزاد نشود.